Instruktori, zvanja
   
  AIKIDO KLUB „MAJ“ (1985 – 1992)
Instruktori u AIKIDO KLUBU „MAJ“ bili su:
Mladen Teovanović, Branko Blažičević, Branislav Novko, Zoran Marković, Goran Kurnik, Milorad Blažić, Aleksandar Stojković i Milan Jeremić.

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“(1992-)
Instruktori: Milan Jeremić, Srbislav Todorović, Branislav Novko, Predrag Lazović, Nenad Ćujić, Milorad Blažić i Karim Kam.

Sekcija „DINAMO-PANČEVO“ („DINAMO“) (1992-)
Instruktori: Milan Jeremić, Miodrag Borzanović, Jelena Sever, Ilija Škorić, Goran Šarenac, Rudolf Kerekeš, Darko Jaćimovski, Dejan Petronije Ilić, Denis Tomović, Dejan Vasić i Igor Gruden, Miroslav Ostojić i Ljubomir Uvalin.

KI AIKIDO KLUB „MUSASHI“
Instruktori: Goran Kurnik, Duško Trajković, Dejan Ilić, Karmen Kurnik, Atila Sabo, Bojana Mirković, Uroš Dukanac, Mirko Stanisavljević, Saša Spirić, Petar Lazić, Srđan Simić, Aleksandar Ćeranić, Marko Magdenović.

AIKIDO KLUB „SHINJUGAI“
Instruktori: Branko Blažicević i Zoran Marković

KI AIKIDO KLUB „FUDOSHIN“ VRANJE
Instruktor: Srđan Arsić

SPORT KLUB „BUDO“ PANČEVO
Instruktor: Rudolf Kerekeš

KI AIKIDO KLUB „SATORI“ PANČEVO
Instruktor: Goran Šarenac

AIKIDO KLUB „ TOHEI“, PANČEVO
Instruktor: Jelena Sever

KI AIKIDO KLUB „JEDINSTVO“ KAČAREVO
Instruktori: Ilija Škorić i Darko Jaćimovski

ZVANIČNO STEČENA MAJSTORSKA ZVANJA ZAKLJUČNO SA JUNOM 2020. god.

SHO DAN (majstorski nivo prvog stepena)
NI DAN  (majstorski nivo drugog stepena)
SAN DAN (majstorski nivo trećeg stepena)
YON DAN (majstorski nivo četvrtog stepena)
GO DAN (majstorski nivo petog stepena)

SHO DEN (četvrti nivo KI testova)
CHU DEN  (peti nivo KI testova)
JO DEN (šesti nivo KI testova)
OKU DEN (sedmi nivo KI testova)

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“
1. Milan Jeremić GO DAN, OKU DEN
2. Srbislav Todorović YON DAN, OKU DEN
3. Predrag Lazović YON DAN, OKU DEN
4. Nenad Ćujić SHO DAN, CHU DEN
5. Branislav Novko SHO DAN; SHO DEN
6. Karim Kam NI DAN, CHU DEN
7. Radoslav Milošević CHU DEN, SHO DAN
8. Dejan Nikolić CHU DEN, NI DAN
9. Saša Šipka CHO DAN, CHU DEN
10. Dušan Ignjatović SHO DEN
11. Pavle Simović CHU DEN, NI DAN
12. Marko Murić SHO DEN
13. Danijel Lončar SHO DEN
14. Predrag Lazić SHO DEN

SEKCIJA „DINAMO-PANCEVO“- PANCEVO
1. Jelena Sever SAN DAN, JO DEN
2. Ilija Škorić NI DAN, CHU DEN
3. Darko Jaćimovski NI DAN, JO DEN
4. Goran Šarenac NI DAN, JO DEN
5. Rudolf Kerekeš NI DAN, JO DEN
6. Miodrag Borzanović NI DAN, CHU DEN
7. Dejan Petronije Ilić SHO DAN, CHU DEN
8. Denis Tomović SHO DAN, CHU DEN
9. Igor Mirkov SHO DEN
10. Miroslav Ostojić SHO DEN, SHO DAN
11. Sandra Ostojić SHO DEN
12. Aksentije Radnović SHO DEN, SHO DAN
13. Igor Gruden CHU DEN, NI DAN
14. Dejan Vasić JO DEN, NI DAN
15. Ivan Šćekić SHO DEN
16. Branislav Ostojić  SHO DEN
17. Ljubomir Uvalin SHO DAN, CHU DEN
18. Milan Vuletić SHO DEN, SHO DAN
19. Miloš Grbić SHO DEN, SHO DAN
20. Bojan Mađarac SHO DEN, SHO DAN
21. Olivera Stankov Črjepok SHO DEN, SHO DAN
22. Jovan Babić SHO DEN

KI AIKIDO KLUB „MUSASHI“- BEOGRAD
1. Goran Kurnik OKU DEN, GO DAN
2. Duško Trajković OKU DEN, YON DAN
3. Dejan Ilić NI DAN, CHU DEN
4. Atila Sabo CHU DEN, SHO DEN
5. Bojana Mirković JO DEN, NI DAN
6. Uroš Dukanac SHO DAN, SHO DEN
7. Mirko Stanisavljević SHO DAN, SHO DEN
8. Saša Spirić SHO DAN, CHU DEN
9. Branislav Kalanj SHO DAN, SHO DEN
10. Petar Lazić JO DEN, SAN DAN
11. Marko Magdenović JO DEN, NI DAN
12. Miloš Crnobrnja SHO DAN, SHO DEN
13. Aleksandar Ćeranić CHU DEN, SHO DAN
14. Lazar Mirkov CHU DEN, NI DAN
15. Darijan Kurnik CHU DEN, SHO DAN
16. Sebastijan Kurnik CHU DEN, SHO DAN
17. Đuro Sekulić SHO DEN, SHO DAN
18. Goran Sekulić SHO DEN

AIKIDO KLUB „SHINJUGAI“- BEOGRAD
1. Zoran Marković SHO DAN, SHO DEN

KI AIKIDO KLUB „FUDOSHIN“- VRANJE
1. Srđan Arsić OKU DEN, YON DAN
2. Goran Jovčić JO DEN; SAN DAN
3. Damir Kostić SHO DAN, CHU DEN
4. Marko Grozdanović CHU DEN, NI DAN
5. Stefan Stojiljković CHU DEN, NI DAN
6. Stefan Tomić SHO DEN
7. Emilija Petković SHO DEN, SHO DAN
8. Anastasija Petković SHO DEN, SHO DAN
9. Nemanja Trajković SHO DEN, SHO DAN
10. Petar Jovanović SHO DEN
11. Nikola Jovanović SHO DEN

SPORT KLUB „BUDO“- PANČEVO
1. Rudolf Kerekeš NI DAN, JO DEN

KI AIKIDO KLUB „SATORI“- PANČEVO
1. Goran Šarenac JO DEN, SAN DAN
2. Rade Marinković SHO DEN
3. Miloš Trajković SHO DEN

AIKIDO KLUB „TOHEI“ - PANČEVO
1. Jelena Sever JO DEN, SAN DAN

KI AIKIDO KLUB „JEDINSTVO“- KAČAREVO
1. Darko Jaćimovski NI DAN, JO DEN
2. Ilija Škorić NI DAN, CHU DEN
3. Miloš Grbić SHO DEN, SHO DAN


MAJSTORSKA ZVANJA IZVAN KLUBOVA
1. Karmen Kurnik  JO DEN, NI DAN