Ki Aikido Savez
   

 
KI AIKIDO SAVEZ JUGOSLAVIJE osnovan je 29.05.1997. godine u Beogradu. Osnivači su sledeći klubovi:
• KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“ iz Beograda, predsednik Milan Jeremić
• KI AIKIDO KLUB „VRANJE“ iz Vranja, predsednik Aleksandar Stojković
• KI AIKIDO KLUB „MUSASHI“ iz Beograda, predsednik Goran Kurnik
• KI AIKIDO KLUB „DINAMO“ iz Pančeva, predsednik Mladen Popović

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“ je član KI NO KENKYUKAI organizacije od 1986.godine.
KI AIKIDO KLUB „VRANJE“ je član KI NO KENKYUKAI organizacije od 1991. godine.

Predsednik
KI AIKIDO SAVEZA je Milan Jeremić.
Sportski direktor Ki Aikido Saveza je Goran Kurnik.