O nama
   
 
GDE SMO SADA I ŠTA RADIMO

KI AIKIDO KLUB „BEOGRAD“ klub radi u ulici Vatroslava Jagića br.3 na Vračaru,
kao i u Pančevu, u okviru Sekcije „DINAMO-PANČEVO“ u sali SD „PARTIZAN“, Masarikova 1a.

 
  Termini održavanja treninga :
  B E O G R A D
Ponedeljak, sreda, petak
od 20:00-21:30h
P A N Č E V O
Utorak, četvrtak
od 16:45-18:00h
Subota
od 18.30 do 20.30h
 
  Klubovi ne rade tokom letnjeg raspusta u julu i avgustu.