Video linkovi

Osnovno predavanje - Ki Aikido

Kanali:

Youtube Peertube

Snimci

Izvor
Oblast