Milan Jeremić
   
 

Milan Jeremić GO DAN, OKU DEN

 
 

Rođen je u Beogradu, 31. maja 1962. g.
Odrastao je na Čuburi u blizini Sportskog centra „Vračar“ gde je 1978. godine počeo da trenira Aikido u klubu DTV PARTIZAN XIII kod instruktora Ljubomira Vračarevića.
1982.godine postaje instruktor u Aikido klubu „Prvi Vračar“. Jedan je od osnivača i instruktora Aikido kluba „Maj“, osnovanog 1985.godine.
U februaru 1986. upoznaje učitelja Kenjiro Yoshigasakija i počinje da vežba Shin Shin Toitsu Aikido.
1992.godine klub „Maj“ menja ime u Ki Aikido klub „Beograd“ a iste godine Milan Jeremić u Pančevu osniva još jedan aikido klub koji se danas zove Sekcija „Dinamo – Pančevo“.

Majstorsko zvanje SHO DAN stekao je u Japanu kod učitelja Koichi Toheija 1994. g, a majstorska zvanja NI DAN, SAN DAN, YON DAN, OKU DEN i GO DAN kod učitelja Kenjiro Yoshigasakija.

Danas radi kao instruktor u Beogradu i Pančevu.
Bio je predsednik starog KI AIKIDO SAVEZA i jedan je od osnivača nove NACIONALNE KI AIKIDO ASOCIJACIJE.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.