Tekstovi
 • Principi vežbanja
 • Izreke o Ki-ju
 • Rečnik pojmova
 • sr
  en

  Ovo su neki od principa koje je formulisao učitelj Koići Tohei.

  Sadržaj

  Četiri osnovna principa ujedinjenja uma i tela
  Pet principa...

  ČETIRI OSNOVNA PRINCIPA UJEDINjENjA UMA I TELA

  1. DRŽATI TAČKU (princip uma)

  Seika no itten ni kokoro o shizume toitsu suru
  Usmeri um u tačku u donjem delu stomaka

  2. POTPUNO SE OPUSTITI (princip tela)

  Zenshin no chikara o kanzen ni nuku
  Potpuno se osloboditi svih psihičkih i fizičkih napetosti

  3. DRŽATI TEŽINU SA DONjE STRANE (princip tela)

  Karada no subete no bubun no omome o sono saikabu ni oku
  Pustiti da težina svakog dela tela bude u najnižoj tački

  4. OSLOBODITI PROTOK ENERGIJI – EKSTENZIRATI KI (princip uma)

  Ki o dasu
  Pustiti da energija slobodno (prirodno) teče

  PET PRINCIPA DRŽANjA TAČKE

  1. Usredsrediti se na tačku u donjem stomaku, bez napetosti
  2. Spustiti težinu tela u tačku, a ne u noge i stopala
  3. Disanje treba da bude mirno i lagano
  4. Prihvatite sve što se dešava bez uznemirenja
  5. Ovo će vam pomoći da ispoljite ono najbolje u vama, u svakom trenutku

  PET PRINCIPA POTPUNE OPUŠTENOSTI

  1. Svaki deo tela treba da bude u najprirodnijem položaju
  2. Opuštati se pozitivno, bez tromosti ili gubitka snage
  3. Vaše osećanje prisutnosti vas čini većim nego što zaista jeste
  4. Dovoljno ste jaki da biste bili opušteni
  5. Zbog toga stičete stav nesukobljavanja

  PET PRINCIPA DRŽANjA TEŽINE SA DONjE STRANE

  1. Zauzmite najprijatniji položaj
  2. Vaše telo je lako ali ne i mlitavo
  3. Vaša energija slobodno protiče
  4. Lako se prilagođavate promenama
  5. Na taj način sve opažate jasno

  PET PRINCIPA OSLOBAĐANjA PROTOKA ENERGIJE

  1. Niste vezani samo za opažanje vašeg tela
  2. U pokretima potpuno koristite centrifugalnu silu vašeg tela
  3. Pogled vam je miran, a kretanje uravnoteženo
  4. Telo vam je skladnog oblika
  5. Zbog toga ste srećni i raspoloženi

  PET PRINCIPA KI DISANjA

  1. Izdisati postepeno, praveći zvuk „ha“
  2. Izdišite tiho i mirno
  3. Na kraju svakog izdaha, ki nastavlja da teče kao zvuk koji se polako gubi
  4. Udišite sa vrha nosa, dok ne ispunite telo vazduhom
  5. Posle udaha, umirite svoj um beskonačno u tački

  PET PRINCIPA KI MEDITACIJE

  1. Zadržite odgovarajuću poziciju
  2. Opuštate um i imate osećaj slobode
  3. Stvarate atmosferu sklada
  4. Postajete svesni životnog duha univerzuma
  5. Zbog toga možete da osetite kretanje kija Univerzuma

  PET PRINCIPA IZVOĐENjA KI VEŽBI

  1. Pokreti se usmeravaju ka i počinju iz tačke u donjem stomaku
  2. U svakom pokretu ki se potpuno ekstenzira
  3. Stav treba da je prirodan i opušten, a pokreti laki i slobodni
  4. Zaboravite na mišiće – u njima ne treba da bude napetosti
  5. Pokrete treba da izvodimo u pravilnom ritmu

  PET PRINCIPA ZA KI ĐO (JO)

  1. Vrh štapa ne sme da miruje
  2. Štap pokretati slobodno (prirodno)
  3. Važna je ruka na kraju štapa
  4. Jedna ruka uvek treba da drži štap (pa i prilikom promene)
  5. Raditi sa samopouzdanjem

  PET PRINCIPA KI TESTIRANjA

  1. To nije test snage, već test kojim se proverava da li se um kreće
  2. Objašnjenja treba da budu na nivou koje učenik može da razume
  3. Testirajte sa namerom da podučavate, a ne sa namerom da se takmičite
  4. Učite tako što testirate druge
  5. Test samo ukazuje na put (način), a nije sam sebi svrha (kraj tog puta)

  PET PRINCIPA VOĐENjA DRUGIH

  1. KI SLOBODNO (PRIRODNO) PROTIČE

  Da biste bili sigurni i uspešni i u dodžo-u i u svakodnevnom životu, morate da dozvolite ki-ju da prirodno protiče.

  2. SPOZNAJTE PARTNEROV UM

  Da biste pravilno reagovali u datoj situaciji, morate razumeti partnerovu nameru. Da biste razvili ovaj osećaj potrebna je posvećenost u vežbanju.

  3. POŠTUJTE PARTNEROV KI

  Borilačke veštine počinju i završavaju se ljubaznošću i poštovanjem.

  4. STAVITE SEBE NA MESTO PARTNERA

  Ako poznajete partnerov um i poštujete njegov ki, onda je prirodno da želite da postavite sebe na partnerovo mesto. Mnoge tehnike počinju tako što fizički postavite sebe na partnerovo mesto.

  5. VEŽBAJTE I VODITE SAMOUVERENO

  Bez samouverenosti svako izvođenje nekog zadatka ili uspešno izvođenje tehnike je teško.