Programi za polaganje
sr
en

Polaganje za 1. kyu

Samo testoviSamo tehnike Nazad

Sadržaj

Shokyu 5. kyu Hitori waza 4. kyu 4. kyu Chukyu 3. kyu Hitori waza 2. kyu 2. kyu Jokyu 1. kyu Shoden 1. dan Chuden 2. dan Joden 3. dan Okuden 4. dan

SHO KYU (prvi ki test) (najmanje godinu dana vežbanja)

 1. STAJANjE (od napred, od pozadi, bočno)
 2. SEIZA (od napred, od pozadi, bočno, ruke na gore, koleno na gore)
 3. POZDRAV IZ SEIZE (bočno)
 4. TURSKI SED (od napred, od pozadi, bočno, koleno na gore, rebra – koleno, leđa)
 5. ISPRUŽENA RUKA – DLAN NA DOLE (podizanje šake na vrhovima prstiju)
 6. GURANjE SA POZITIVNIM USMERENjEM (iz mesta, iz kretanja)
 7. KOKYU HO – disanje u seizi (izdah – test od pozadi, udah – test od napred)

HITORI WAZA

 1. JO TAISO – prva grupa vežbi sa štapom
 2. STOJEĆI – PODIGNUTE OBE RUKE (ruke na dole i bočno)
 3. STOJEĆI – UVRTANjE TELA SA PODIGNUTIM RUKAMA (ruke na dole i bočno)
 4. STOJEĆI – BOČNO SAVIJANjE TELA SA PODIGNUTIM RUKAMA (guranje kod rebara dijagonalno)
 5. UDE FURI UNDO (bočno, podmetanje tela)
 6. UDE FURI CHOYAKU UNDO (od nazad, od napred)
 7. SAYU UNDO (bočno kod kuka, podizanje ruku, podizanje istegnute noge kod članka)
 8. SAYU CHOYAKU UNDO (bočno kod kuka, podizanje ruku, podizanje istegnute noge kod članka)
 9. YOKO UKEMI – KOHOTENTO UNDO IZ SEIZE (bočno)
 10. KOTRLjANjE IZ POZDRAVA (bočno)
 11. SHIKKO – kretanje na kolenima četiri koraka u napred (guranje i povlačenje podignute ruke)

KUMI WAZA 5. KYU

 1. KATATE DORI TENSHIN KOKYU NAGE – ONSHI NO GYOI
 2. KATATE DORI RYOTEMOCHI TENSHIN KOKYU NAGE – UDE MAWASHI („šestica“)
 3. KATATE KOSA DORI KOKYU NAGE – TOBIKOMI
 4. KATATE DORI RYOTEMOCHI KOKYU NAGE – TOBIKOMI
 5. KATA DORI KOKYU NAGE (smicanje sa dva brida)
 6. MUNE TSUKI KOKYU NAGE (preko ramena – iza leđa)
 7. ZAGI: RYOTE DORI KOKYU NAGE – DOLE I GORE

HITORI WAZA (dodatni testovi za 4. kyu)

 1. FUNAKOGI UNDO (od pozadi, guranje kroz ruke, povlačenje ruku)
 2. IKKYO UNDO (od pozadi, težina ruku, guranje kroz ruke)
 3. ZENGO UNDO (od napred i od nazad dok se izvodi vežba)
 4. IKKYO UNDO – TSUGI ASHI (od nazad i od napred)
 5. HAPPO UNDO – U NAPRED I U NAZAD (od napred)
 6. JO AIKI TAISO – treća grupa vežbi sa štapom
 7. MAE UKEMI (kada ustane – od nazad, od napred)
 8. USHIRO UKEMI (kada ustane – od napred, od nazad)
 9. KOHOTENTO UNDO (od napred – tri ritma, noge, ustajanje)
 10. TSUGI ASHI (od napred i od nazad)

KUMI WAZA 4. KYU (najmanje godinu dana od položenog 5. kyu)

 1. KATATE DORI IKKYO (irimi, tenkan)
 2. MUNE TSUKI IKKYO (irimi, tenkan)
 3. MUNE TSUKI KOKYU NAGE TENKAN („šestica“)
 4. RYOTE DORI NIKYO IRIMI
 5. MUNE TSUKI KOTE OROSHI
 6. KATATE DORI RYOTEMOCHI KOTE OROSHI (irimi, tenkan)
 7. USHIRO KATATE DORI ZEMPO NAGE
 8. USHIRO KATATE DORI URA GAESHI
 9. USHIRO KATATE DORI IKKYO
 10. USHIRO RYO KATA DORI KOKYU NAGE (sayu undo)

CHU KYU (drugi ki test) (najmanje godinu dana od položenog 4. kyu)

KENKO TAISO (prva grupa vežbi po starom)

 1. OKRETANjE TELA OKO OSE UZ NjIHANjE RUKU (bočno – kuk, povlačenje svake ruke)
 2. ISTEZANjE TRUPA U STRANU (bočno – kuk, povlačenje gornje ruke, podizanje donje ruke, podizanje istegnute noge kod članka)
 3. SAVIJANjE TELA NA DOLE I U NAZAD (dole: od napred, od pozadi; gore: na dole, horizontalno)
 4. VEŽBE LAKTOVIMA (težina svake ruke, guranje svake ruke pod 90 stepeni)
 5. BOČNO ISTEZANjE GLAVE (podizanje suprotne ruke u toku izvođenja vežbe)
 6. GLAVOM DOLE – GORE (dole – od nazad, gore – od napred)
 7. OKRETANjE GLAVE LEVO I DESNO (podizanje suprotne ruke u toku izvođenja vežbe)
 8. SAVIJANjE KOLENA I PODIZANjE NA PRSTE (pritisak na ramena, kroz ruke – na gore i dijagonalno)
 9. ISTEZANjE KOLENA (guranje leđa od pozadi, podizanje istegnute noge kod članka)
 10. UDE MAWASHI UNDO – JEDNOM RUKOM (u donjem položaju – na gore, u gornjem položaju – na dole, suprotna na gore – za vreme izvođenja)
 11. UDE MAWASHI UNDO – OBE RUKE (u donjem položaju – na gore)
 12. UDE MAWASHI UNDO – OBE RUKE SA KLECANjEM KOLENA (u gornjem položaju – na dole)
 13. OTRESANjE RUKU (na gore, ljuljanje ruke – na gore)

HITORI WAZA

 1. KOTE OROSHI UNDO (podizanje ruku, uvrtanje ruku)
 2. SANKYO UNDO (guranje ruku od napred, uvrtanje ruku)
 3. NIKYO UNDO (podizanje ruku, uvrtanje ruku)
 4. KAHO TEKUBI KOSA UNDO (podizanje ruku, uvrtanje ruku)
 5. JOHO TEKUBI KOSA UNDO (guranje ruku od napred, uvrtanje ruku)
 6. HANMI – GYAKU HANMI UNDO (guranje i vučenje raširenih ruku)
 7. HANMI – GYAKU HANMI CHOYAKU UNDO (guranje i vučenje raširenih ruku)
 8. USHIRO DORI UNDO (pritisak na odručene ruke – od napred i od nazad, guranje i vučenje ruku)
 9. USHIRO TEKUBI DORI ZENSHIN UNDO (od napred, od pozadi, guranje i vučenje ruku)
 10. USHIRO TEKUBI DORI KOSHIN UNDO (od napred, od pozadi, guranje i vučenje ruku)
 11. SHIKKO – kretanje na kolenima 4 koraka u nazad (guranje i povlačenje podignute ruke)

KUMI WAZA 3. KYU

 1. BO – BO (shomenuchi gore – dole, shomenuchi, yokomenuchi, yoko barai, do uchi, ashi uchi)
 2. KATATE DORI KOKYU NAGE IRIMI (sayu)
 3. KATATE DORI KOKYU NAGE TENSHIN (jodan prehvat)
 4. KATATE KOSA DORI KOTE GAESHI (ulaz tobikomi)
 5. YOKOMENUCHI KOKYU NAGE HACHI NO JI
 6. KATATE DORI SHIHO NAGE (irimi, tenkan)
 7. YOKOMENUCHI SHIHO NAGE (irimi, tenkan)
 8. YOKOMENUCHI SHIHO NAGE SA ZAMENOM MESTA (irimi, tenkan)
 9. RYOTE DORI ZEMPO NAGE (preko glave)
 10. USHIRO DORI ZEMPO NAGE
 11. TANTO DORI: MUNE TSUKI KOTE OROSHI
 12. BOKKEN DORI: SHOMENUCHI KOKYU NAGE TOBIKOMI

HITORI WAZA (dodatni testovi za 2. kyu)

 1. VERTIKALNO POKRETANjE BOKKENA JEDNOM RUKOM U ZGLOBU (na dole, na gore, guranje i povlačenje bokkena)
 2. SHOMENUCHI – jednom rukom (na gore, uvrtanje, povlačenje i guranje bokkena)
 3. SHOMENUCHI – obe ruke, paralelne noge (na gore, uvrtanje, povlačenje i guranje bokkena)
 4. HORIZONTALNO POKRETANjE BOKKENA JEDNOM RUKOM U ZGLOBU (guranje i povlačenje bokkena)
 5. HORIZONTALNO SEČENjE UZ ISKORAK (guranje i povlačenje bokkena dok je osoba na jednoj nozi)
 6. SHIKKO – kretanje na kolenima – korak okret (guranje i povlačenje podignute ruke)
 7. STOJEĆI, PARALELNE NOGE, ISPRUŽENA RUKA (težina ruke: kod lakta, na podlaktici, kod šake, šaka)
 8. ZENSHIN UNDO (suprotna ruka – suprotna noga, ispružanje ruke od slepoočnice – test kroz ruku)

KUMI WAZA 2. KYU (najmanje godinu dana od položenog 3. kyu)

 1. ZAGI – SHOMENUCHI IKKYO (irimi i tenkan)
 2. KATA DORI IKKYO (irimi i tenkan)
 3. KATA DORI NIKYO (irimi i tenkan)
 4. KATA DORI SANKYO (irimi i tenkan)
 5. KATA DORI YONKYO (irimi i tenkan)
 6. YOKOMENUCHI KOKYU NAGE IRIMI (ulaz happo)
 7. SHOMENUCHI IKKYO (irimi i tenkan)
 8. USHIRO KATATE DORI JUJI NAGE
 9. USHIRO RYO KATA DORI KOKYU NAGE (hikoki)
 10. USHIRO RYO KATA DORI ZEMPO NAGE
 11. USHIRO KATATE DORI KOTE OROSHI (iz nikya – povučene ruke u nazad)
 12. JO DORI: MUNE TSUKI KAESHI KOKYU NAGE
 13. JO DORI: MUNE TSUKI ZEMPO NAGE
 14. HITORI GAKE (slobodan napad jedne osobe)
1. kyu

JO KYU (treći ki test) (najmanje godinu dana od položenog 2. kyu)

 1. POLU USTAJANjE IZ KOHOTENTO UNDO (od napred, od nazad)
 2. ZENGO UNDO – NOGE (od napred, od nazad)
 3. KOLENO U STRANU – PODIGNUTA RUKA (kroz ruku)
 4. SEDEĆI – RAŠIRENE NOGE (težina noge kod zgloba)
 5. STOJEĆI – PARALELNE NOGE – RUKA U RAZNIM POLOŽAJIMA (kroz ruku)
 6. USHIRO TEKUBI DORI (povlačenje ruku na gore)
 7. TEGATANA I ZATVOREN MALI PRST KA PODLAKTICI (sklanjanje ruke u stranu)
 8. GURANjE SA DVE RUKE U GRUDI (podmetnute ruke i vraćanje u nazad)
 9. PODIGNUT MALI PRST – FORMA TROUGLA (guranje kroz mali prst)

HITORI WAZA

 1. VERTIKALNO POKRETANjE BOKKENA U ZGLOBU – RUKA JE ISPRED TELA (na dole, na gore, guranje i vučenje bokkena)
 2. SHOMENUCHI SA DVE RUKE – FORMA TROUGLA (na gore, uvrtanje, guranje i vučenje bokkena)
 3. SHOMENUCHI U DVA SMERA – OKRET U MESTU (na gore, uvrtanje, guranje i vučenje bokkena)
 4. TSUGI ASHI – BOKKEN U CHUDAN POZICIJI: NAPRED, NAZAD, PROMENA FORME TROUGLA (na gore, uvrtanje, guranje i vučenje bokkena)
 5. HAPPO GIRI (prva bokken kata)
 6. JO PRVA KATA

SHO DEN (četvrti ki test) (najmanje godinu dana od položenog 1. kyu)

 1. STAJANjE (od napred, od nazad, bočno)
 2. SEIZA (razni ritmovi od napred i od nazad, bočno, ruka na gore, koleno na gore)
 3. USTAJANjE I SEDANjE U SEIZU (od napred, od nazad, bočno)
 4. TURSKI SED (od napred, od nazad, bočno, leđa u napred, guranje sa dve ruke kroz grudi)
 5. STOJEĆI PARALELNIH NOGU – PRUŽENA RUKA SA DLANOM NA DOLE (podizanje dlana kod prstiju i spuštanje ruke)
 6. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA (guranje i povlačenje ruke)
 7. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA I PODIGNUTA NOGA (guranje i povlačenje ruke)
 8. FORMA TROUGLA – SPUŠTENE RUKE (od nazad, od napred, od napred – dijagonalno)
 9. NASLANjANjE NA „ZID“ (od napred, od napred – dijagonalno)
 10. NASLANjANjE NA „STO“ (od pozadi, od napred, podizanje ruku)
 11. STOJEĆI – PODIGNUTE RUKE ISPRED SEBE (ruka kod lakta – na gore i dijagonalno na gore)
 12. HODANjE SA POZITIVNIM KI-JEM (obuhvat rukama oko grudi sa leđa)
 13. PODIZANjE TELA (podizanje hvatanjem ispod pazuha sa pokušajem izbijanja kolena)
 14. KOKYU HO – U SEIZI (izdah – od nazad, udah – od napred)
 15. KENKO TAISO (prva grupa vežbi po starom načinu, broji ispitanik)

SHO DAN (prvi dan) (najmanje godinu dana od položenog SHO DEN)

 1. TSUZUKI WAZA 11: KATATE DORI (plus pet dodatnih tehnika)
 2. TSUZUKI WAZA 13: KATATE DORI RYOTEMOCHI (plus pet dodatnih tehnika)
 3. TSUZUKI WAZA 2: USHIRO KATATE DORI KUBISHIME (plus pet dodatnih tehnika)
 4. TSUZUKI WAZA 8: YOKOMENUCHI (plus pet dodatnih tehnika)
 5. TSUZUKI WAZA 21: TANTO DORI
 6. TSUZUKI WAZA 25: JO – BOKKEN (kata se radi u delovima, ispitanik koristi jo)
 7. TSUZUKI WAZA 27: BOKKEN – BOKKEN (happo giri)
 8. GO NIN GAKE (slobodan napad pet osoba)

CHU DEN (peti ki test) (najmanje dve godine od položenog SHO DAN)

 1. STAJANjE (od napred, od nazad, bočno)
 2. SEIZA (razni ritmovi od napred i od nazad, bočno, ruka na gore, koleno na gore)
 3. USTAJANjE I SEDANjE U SEIZU (od napred, od nazad, bočno)
 4. TURSKI SED (od napred, od nazad, bočno, leđa u napred, guranje sa dve ruke kroz grudi)
 5. STOJEĆI PARALELNIH NOGU – PRUŽENA RUKA SA DLANOM NA DOLE (podizanje dlana kod prstiju i spuštanje ruke)
 6. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA (guranje i povlačenje ruke)
 7. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA I PODIGNUTA NOGA (guranje i povlačenje ruke)
 8. FORMA TROUGLA – SPUŠTENE RUKE (od nazad, od napred, od napred – dijagonalno)
 9. NASLANjANjE NA „ZID“ (od napred, od napred – dijagonalno)
 10. NASLANjANjE NA „STO“ (od pozadi, od napred, podizanje ruku)
 11. STOJEĆI – PODIGNUTE RUKE ISPRED SEBE (ruka kod lakta – na gore i dijagonalno na gore)
 12. HODANjE SA POZITIVNIM KI-JEM (obuhvat rukama oko grudi sa leđa)
 13. PODIZANjE TELA (podizanje hvatanjem ispod pazuha sa pokušajem izbijanja kolena)
 14. KOKYU HO – STOJEĆI „KI NO MITSUBI“ (gore: odozdo, u nazad, razdvajanje ruku; dole: na gore, uvrtanje; sredina: u nazad, uvrtanje)
 15. KENKO TAISO (prva grupa vežbi po novom načinu, broji ispitanik)

NI DAN (drugi dan) (najmanje dve godine od položenog CHU DEN)

 1. TSUZUKI WAZA 4: RYOTE DORI (plus pet dodatnih tehnika)
 2. TSUZUKI WAZA 7: SHOMENUCHI (plus pet dodatnih tehnika)
 3. TSUZUKI WAZA 6: USHIRO DORI (plus pet dodatnih tehnika)
 4. TSUZUKI WAZA 15: USHIRO RYO KATA DORI (plus pet dodatnih tehnika)
 5. TSUZUKI WAZA 22: TANTO DORI
 6. TSUZUKI WAZA 23: BOKKEN DORI
 7. TSUZUKI WAZA 26: JO – BOKKEN (kata se radi u delovima, ispitanik koristi jo)
 8. TSUZUKI WAZA 28: BOKKEN – BOKKEN (druga kata)
 9. GO NIN GAKE (slobodan napad pet osoba)

JO DEN (šesti ki test) (najmanje dve godine od položenog NI DAN)

 1. STAJANjE (od napred, od nazad, bočno)
 2. SEIZA (razni ritmovi od napred i od nazad, bočno, ruka na gore, koleno na gore)
 3. USTAJANjE I SEDANjE U SEIZU (od napred, od nazad, bočno)
 4. TURSKI SED (od napred, od nazad, bočno, leđa u napred, guranje sa dve ruke kroz grudi)
 5. STOJEĆI PARALELNIH NOGU – PRUŽENA RUKA SA DLANOM NA DOLE (podizanje dlana kod prstiju i spuštanje ruke)
 6. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA (guranje i povlačenje ruke)
 7. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA I PODIGNUTA NOGA (guranje i povlačenje ruke)
 8. FORMA TROUGLA – SPUŠTENE RUKE (od nazad, od napred, od napred – dijagonalno)
 9. NASLANjANjE NA „ZID“ (od napred, od napred – dijagonalno)
 10. NASLANjANjE NA „STO“ (od pozadi, od napred, podizanje ruku)
 11. STOJEĆI – PODIGNUTE RUKE ISPRED SEBE (ruka kod lakta – na gore i dijagonalno na gore)
 12. HODANjE SA POZITIVNIM KI-JEM (obuhvat rukama oko grudi sa leđa)
 13. PODIZANjE TELA (podizanje hvatanjem ispod pazuha sa pokušajem izbijanja kolena)
 14. KENKO TAISO (prva grupa vežbi – mešano: prvi deo po starom, drugi deo po novom, broji ispitanik)

SAN DAN (treći dan) (najmanje dve godine posle položenog JO DEN)

 1. TSUZUKI WAZA 5: RYO KATA DORI (plus pet dodatnih tehnika)
 2. TSUZUKI WAZA 9: TSUKI – KERI (plus pet dodatnih tehnika)
 3. TSUZUKI WAZA 12: USHIRO KATATE DORI KUBISHIME (plus pet dodatnih tehnika)
 4. TSUZUKI WAZA 18: YOKOMENUCHI (plus pet dodatnih tehnika)
 5. TSUZUKI WAZA 19: MUNE TSUKI (plus pet dodatnih tehnika)
 6. TSUZUKI WAZA 24: JO DORI
 7. TSUZUKI WAZA 25: JO – BOKKEN (ispitanik koristi bokken)
 8. TSUZUKI WAZA 26: JO – BOKKEN (ispitanik koristi bokken)
 9. TSUZUKI WAZA 10: TANINZU GAKE
 10. YON NIN GAKE (slobodan napad četiri osobe; kada uradi poslednju tehniku 10. tsuzuki waze, ispitanik daje znak za početak i za kraj napada)

OKU DEN (sedmi ki test) (najmanje tri godine od položenog SAN DAN)

 1. USHIRO UNDO (podizanje sa leđa, ako podigne – spuštanje dole ulaženjem u tok ili „hodanjem“ po vazduhu)
 2. FORMA TROUGLA – STOJEĆI I SEIZA (guranje od napred sa podmetanjem ruke i bez)
 3. STOJEĆI – DVOJICA VUKU RUKE NA DOLE (čučanj i ustajanje)
 4. STOJEĆI – DVOJICA PODIŽU ZA RUKE
 5. STOJEĆI I ISKORAK (podizanje noge)
 6. POLOŽAJ: „VEZIVANjE PERTLE“ (od napred i od nazad)
 7. NA KOLENIMA – PODIGNUTE RUKE (na dole i bočno)
 8. SEIZA – PODIGNUTE RUKE (na dole i bočno)
 9. TURSKI SED – PODIGNUTE RUKE (na dole i bočno)
 10. SEIZA – „NESAVITLjIVA“ RUKA (savijanje ispružene ruke, sprečavanje ispružanja savijene ruke, kontrolisano savijanje i ispružanje ruke dok test traje)
 11. KIBA DACHI – TRI POLOŽAJA (od napred, od nazad, kroz ruke)
 12. LEŽEĆI (podizanje kod ramena)
 13. FORMA TROUGLA – ISPRUŽENA RUKA – RAŠIRENI PRSTI (test ruke u svim smerovima)
 14. ŠAKE NA POTILjKU (na gore i dijagonalno kroz laktove)
 15. AIKI TAISO – TREĆA GRUPA VEŽBI (po starom uz dodate vežbe: hanmi – gyaku hanmi undo, shomenuchi choyaku undo; broji ispitanik)

YON DAN (četvrti dan) (najmanje tri godine posle položenog OKU DEN)

 1. TSUZUKI WAZA 17: KATA DORI MENUCHI
 2. TSUZUKI WAZA 29: BOKKEN – BOKKEN
 3. TSUZUKI WAZA 30: BOKKEN – BOKKEN
 4. TSUZUKI WAZA 31: JO – BOKKEN (ispitanik koristi jo)
 5. TSUZUKI WAZA 32: BO – DO
 6. TSUZUKI WAZA 20: JO NAGE
 7. SAN NIN GAKE (slobodan napad tri osobe; kada uradi poslednju tehniku 20. tsuzuki waze, ispitanik daje znak za početak i za kraj napada)
infographic

Za više stepene majstorskih zvanja majstori ne polažu, već o dodeljivanju odlučuje glavni instruktor, pažljivo prateći njihov dalji razvoj, kako u veštini tako i u svakodnevnom životu.